1. Calculează aria și volumul prismei patrulatere regulate dacă:
  a) latura la bază este 2cm iar înălțimea 4cm (A=40cm^2 , V=16cm^3)
  b) perimetrul bazei este 24cm iar înălțimea 7cm (A=240cm^2 , V=252cm^3)
 2. Calculează aria și volumul prismei patrulatere regulate dacă:
  a) latura la bază este 5cm iar diagonala feței laterale este 13cm (A=290cm^2 , V=300cm^3)
  b) diagonala feței laterale este 8cm, iar înălțimea este 4cm (A=32(3+2\sqrt{3})cm^2 , V=192cm^3)
 3. Calculează înălțimea prismei patrulatere regulate dacă:
  a) aria prismei este 702cm^2 iar latura la bază este 13cm (7cm)
  b) volumul prismei este 728cm^3 iar latura la bază este 9cm (8\frac{80}{81}cm)
 4. Calculează latura la bază unei prisme patrulatere regulate dacă volumul prismei este 450cm^3 iar înălțimea este 2cm (15cm)
 5. Volumul prismei patrulatere regulate este 6804cm^3, iar aria bazei este 324cm^2. Calculează aria prismei. (2160cm^2)
 6. Calculează aria și volumul prismei patrulatere regulate dacă
  a) aria la bază este 25cm^2 iar înălțimea 1cm (A=70cm^2 , V=25cm^3)
  b) aria laterală este 96cm^2 iar înălțimea 8cm (A=114cm^2 , V=72cm^3)
  c) aria laterală este 480cm^2 iar latura la bază este 20cm(A=680cm^2 , V=1200cm^3)
  d) aria bazei este 144cm^2 iar aria laterală este 240cm^2 (A=528cm^2 , V=720cm^3)
 7. Calculează aria și volumul prismei patrulatere regulate dacă:
  a) diagonala bazei este 16cm iar înălțimea 9cm(A=32(8+9\sqrt{3})cm^2 , V=1152cm^3)
  b) diagonala prismei este 9cm iar înălțimea 7cm (A=144cm^2 , V=112cm^3)
  d) latura bazei este 3\sqrt{2} iar diagonala 10cm (A=12(3+8\sqrt{2})cm^2 , V=144cm^3)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *