1. Calculează aria și volumul prismei hexagonale regulate dacă înălțimea prismei este 3cm și:
  a) latura la bază este 4cm (A=24(3+2\sqrt{3})cm^2, V = 72\sqrt{3}cm^3)
  b) perimetrul bazei este 12cm (A=12(3+\sqrt{3})cm^2, V = 18\sqrt{3}cm^3)
 2. Aria bazei prismei hexagonale regulate este 27\sqrt{3}cm^2 iar înălțimea 4cm. Calculează aria și volumul prismei (A=48(3\sqrt{3}+4\sqrt{2})cm^2, V = 108\sqrt{3}cm^3)
 3. Aria laterală a unei prisme hexagonale regulate este 504cm^2. Calculează aria și volumul prismei dacă:
  a) înălțimea prismei este 7cm (A=72(7+6\sqrt{3})cm^2, V = 1512\sqrt{3}cm^3)
  b) latura la bază este 6cm (A=36(14+3\sqrt{3})cm^2, V = 756\sqrt{3}cm^3)
 4. Calculează aria și volumul prismei hexagonale regulate care are toate laturile egale iar latura la bază este 18cm. (A=972(2+\sqrt{3})cm^2, V = 8748\sqrt{3}cm^3)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *