Punctul, dreapta, planul

Dreapta este definită cu două puncte diferite. Pentru două puncte diferite există o dreaptă care conține aceste puncte. Punctele care aparțin unei drepte sunt coliniare. Punctele necoliniare nu pot aparține unei drepte. Planul este definit de minim 3 puncte necoliniare. Punctele care aparțin unui plan sunt coplanare. Punctele care nu pot aparține aceluiași plan sunt […]

Read More

Triunghiul

Trei puncte A, B, C care nu sunt coliniare formează triunghiul ABC. Punctele A, B și C sunt vârfurile triunghiului. Segmentele AB, BC și AC sunt laturile triunghiului. Unghiurile  (sau notate prin caractere grecești ) sunt unghiurile interioare ale unui triunghi.   După laturi triunghiurile se clasifică în: echilaterale (toate laturile sunt egale) isoscele (două […]

Read More