Prisma triunghiulară

Desenează desfășurarea prismei triunghiulare regulate și calculează aria sa — —– —– —– Calulează latura bazei a unei prisme triunghiulare regulate. A cărei înălțime este dublu mai mare decât latura bazei, iar aria este — a=? — — — — — — Calculează volumul prismei regulate din figură — — — — — Aria laterală […]

Read More

Prisma patrulateră

  Calculează diagonala cubului și prismei patrulatere din figură. —— Soluție — ———————————————————————————- —— ————————— Calculează aria secțiunii diagonale a prismelor din figuri Soluție ————————— ————————– —- —————————————————— Latura unui cub este de 4 cm. Desenează desfășurarea cubului și calculează aria sa. ————————- ————————- Desenează desfășurarea prismei din figură și calculează aria sa ———————————— ———————————— […]

Read More

Aplicarea teoremei tui Pitagora la trapez – Exerciții rezolvate

Trapez isoscel Calculează perimetrul și aria trapezului isoscel dacă baza mare, latura și înălțimea sunt: a) a = 28cm, c=25cm și h= 24cm b) a=15cm, c=9cm și h=7cm ——————————- Rezolvare: a) — — — —————————– b) — — — ———————— La un trapez isoscel baza mare este 15cm iar baza mică este 9cm. Unghiul la o bază […]

Read More

Aplicarea teoremei tui Pitagora la romb – Exerciții rezolvate

Exerciții Calculează perimetrul și înălțimea rombului dacă sunt cunoscute diagonalele sale: a)  și  b)  și  ——— Rezolvare a) — —————————————————- b) — — cm Aria rombului este de 96 , lungimea unei diagonale este de 16 cm. Calculeaza perimetrul rombului. ———————– Rezolvare — — Prin aplicarea teoremei lui Pitagora la romb dovedește că: a)  b)  […]

Read More

Aplicarea teoremei lui Pitagora la triunghi – exerciții rezolvate

                Triunghiul isoscel   Triunghi echilateral Exerciții Calculează necunoscutele din figură ————————————————- Rezolvare: a) sau ————————————————– b) ————————————————- Calculează înălțimea unui triunghi isoscel având baza a și latura b dacă: a) a = 6cm și b = 5cm b) a = 16cm și b = 10cm ————————————————- Rezolvare […]

Read More

Aplicarea teoremei lui Pitagora la pătrat și dreptunghi – exerciții

Exerciții Dacă a și b sunt laturile unui dreptunghi, iar d este diagonala, calculează elementul lipsă a)  b)  c)  d)  e)  (Soluție) Calculează lungimea diagonalei pătratului a cărui: a) latura este b) latura este c) latura este d) perimetru este 6cm e) perimetru este  Calculează lungimea laturei a unui pătrat dacă diagonala este: a)  b)  c) d) 42 Perimetrul […]

Read More

Aplicarea teoremei lui Pitagora la pătrat și dreptunghi – exerciții rezolvate

și Exerciții Calculează lungimea diagonalei pătratului dacă este dată latura a) b) c)  ————————————— Rezolvare: a) ————————————– b) ————————————– c) Calculează perimetrul pătratului dacă diagonala este de: a)  b)  c)  ————————————– Rezolvare: a) Perimetrul:     ————————————- b) ————————————- c) Calculează raza cercului circumscris și înscris al unui pătrat având diagonala de 8cm 4. Diagonala […]

Read More

Ecuații liniare – exerciții rezolvate

a)  b)  c)  Rezolvare: 1. a)  —————————— b)  —————————— c)  a)  b)  c)  Rezolvare: 2. a) ——————————————————————— b) ——————————————————————— c) a)  b)  c)  Rezolvare: ————————————————— a) sau ————————————————— b) ————————————————— c) a)  b) c)  Rezolvare: ————————————————— a) ————————————————— b) ————————————————— c) ————————————————— a)  b)  c) Rezolvare: ————————————————— a) ————————————————— b) Nu are solutie ————————————————– c) […]

Read More