Trei puncte A, B, C care nu sunt coliniare formează triunghiul ABC. Punctele A, B și C sunt vârfurile triunghiului. Segmentele AB, BC și AC sunt laturile triunghiului. Unghiurile  \sphericalangle A, \sphericalangle B, \sphericalangle C (sau notate prin caractere grecești \alpha, \beta, \gamma ) sunt unghiurile interioare ale unui triunghi.

 

După laturi triunghiurile se clasifică în:

 • echilaterale (toate laturile sunt egale)
 • isoscele (două laturi sunt egale)
 • scalene (nu au laturi egale)

După unghiuri triunghiurile se clasifică în:

 • dreptunghice (există un unghi drept)
 • obtuzunghice (există un unghi obtuz)
 • ascuțitunghice (există un unghi ascuțit)

Laturile triunghiurilor

Exerciții

 1. Sunt date punctele A, B, C și D. Identifică și notează (ex. \Delta ABC) toate triunghiurile posibile.
  (soluție)
 2. Identifică și notează (ex. \Delta ABC) toate triunghiurile posibile.

  (soluție a)
  (soluție b)
 3. Clasifică triunghiurile din figura de mai jos
  (soluție a)
  (soluție b)
  (soluție c)
  (soluție d)
 4. Sunt date lungimile laturilor unui triunghi în centimetri. Pot ele să fie laturile unui triunghi?
  a) 5, 5, 5 (soluție)
  b) 3, 6, 9 (soluție)
  c) 13, 5, 6 (soluție)
  d) 99, 99, 1 (soluție)
  e) 5, 6, 7 (soluție)
 5. Definește trei numere naturale a, b, c astfel încât a cm, b cm, c cm să:
  a) Poată fi laturile unui triunghi (soluție)
  b) Să nu poată fi laturile unui triunghi (soluție)
 6. Sunt date două laturi ale unui triunghi. Definește a treia latură posibilă
  a) a=8cm, b=12cm (soluție)
  b) a=6cm, b=1cm (soluție)
  c) a = b = 7 (soluție)
 7. Definește laturile unui triunghi a cărui perimetru este
  a) P = 10cm (soluție)
  b) P = 15cm (soluție)
 8. Definește laturile unui triunghi isoscel dacă sunt date două laturi ale sale:
  a) 7cm și 3cm (soluție)
  b) 4cm și 4cm (soluție)
  c) 6cm și 8cm (soluție)
 9. O latură a unui triunghi este 24 cm, a doua latură este 40cm. Știm că a treia latură este dublu mai mică decât una dintre laturi. Ce valoare poate avea a treia latură? (soluție)
 10. Cât sunt lugimile laturilor unui triunghi dacă a+b=32cm, b+c=44cm și a+c=50cm? (soluție)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *