Exerciții

 1. a) 2x-3 = 5x -3 (Soluție)
  ——————————————————————
  Rezolvare:
  2x-3 = 5x -3

  2x - 5x = -3 + 3
  -3x = 0
  x ={{0} \over {-3}}
  x=0
  ——————————————————————
  b) 3(x+5)=-5(x-3) (Soluție)
  c){x \over 3}={x \over 7} (Soluție)
  d) 7x+5=5-3x (Soluție)
  e) -2x+8=3(x-0,2)+0,1 (Soluție)
  f) x-x=x+x (Soluție)
  g) 5x-5=3x+7 (Soluție)
  h) 4x - (1 +3x) = 2x +1 (Soluție)
 2. a) (17-5x) - (3x -11)=4 (Soluție)
  ——————————————————————
  Rezolvare:
  (17-5x) - (3x -11)=4

  17 - 5x - 3x + 11 = 4 (eliberare de paranteze)
  5x - 3x = 4 - 17 - 11
  -8x = -24 / \cdot (-1)
  8x = 24
  x = {24 \over 8}
  x = 3
  ——————————————————————-
  b) (2x-1)-(6x+1)=1-(5x-2) (Soluție)
  c) (2x-5)-(3-2x)=2+(3x+1) (Soluție)
  d) 9(x+1)-5(2x-1)=6-2x (Soluție)
  e) 11(1+x)-2(x+3)=4(3x+2) (Soluție)
  f)  8(7-4x)-2(4x+1)=14 (Soluție)
  g)(9x^2+11x -23)-((-8x^2+39x+17)-(-17x^2-5x+18))=0 (Soluție)
 3. a) {{x-11} \over {5}}={{2-x} \over {4} (Soluție)
  ————————————————————————————————–
  Rezolvare:

  {{{x-11} \over {5}}={{2-x} \over {4}} / \cdot 20 (simplificarea fractiei)
  {20 \cdot {{x-11} \over {5}}=20 \cdot {{2-x} \over {4}}

  {4 \cdot {(x-11)}=5 \cdot {(2-x)}
  4x - 44 = 10 - 5x
  4x + 5x = 10 + 44
  9x = 54
  x = {54 \over 9}
  x = 6
  —————————————————————————————————-
  b) {{2x} \over {3}} = {{3x} \over {2}} (Soluție)
  c) {x \over 2} -7 = {x \over 6} - 7 (Soluție)
  d) {{x -1} \over {2}} = 1 + {x \over 4} (Soluție)
  e) 3x - {{8x-20} \over {4}} = 0 (Soluție)
  f) 0,2x - {0,33 \over 0,03} = -5 (Soluție)
  g) {x \over 4} - {1 \over 6} = {x \over 3} + {1 \over 6} (Soluție)
  h) {x \over 2} + {2x \over 3} - {3x \over 4} = 5 (Soluție)
  i) {x \over 4} + {2x \over 3} = x - 1 (Soluție)
  j){{x-1} \over 3} - {{4x-1} \over 15} = {{x+1} \over 5 }- {1 \over 15} (Soluție)
  k) (1,4 - {x \over 5}) - (0,8 - {2x \over 9}) =1 (Soluție)
  l) ({41 \over 42}x - {11 \over 12}) - ({9 \over 14}x - {7 \over 9}) = {1 \over 36} (Soluție)
  m) 0,2x + {{x+1} \over 2} = {2 \over 3}(x + 0,5) (Soluție)
 4. a) 4({5 \over 8}y -3) - 3(2y-37)= 43 (Soluție)
  ———————————————————————————–
  Rezolvare:
  4({5 \over 8}y -3) - 3(2y-37)= 43
  {5 \over 2}y -12 - 6y +111 = 43
  {5 \over 2}y -12 - 6y +111 = 43 / \cdot 2
  2 \cdot {5 \over 2}y -2 \cdot 12 -2 \cdot 6y +2 \cdot 111 =2 \cdot 43
  5y -24 -12y +222 =86
  5y - 12y = 86 +24 - 222
  -7y = -112
  7y = 112
  y = {112 \over 7}
  y = 16
  ————————————————————————————
  b) 5(y+{2 \over 3}) - 4(3y-{1 \over 2})= 3 (Soluție)
  c) 5({3 \over 5}y -1) + 20 = {5 \over 2} (y -4) (Soluție)
  d) 4(2y - 0,5) = 3(y + {2 \over 3}) -3 (Soluție)
  e)0,9(3y+16)-5(0,8y+3)=2 (Soluție)
  f)11,2(5y-1)+3(13,4-7y)=36 (Soluție)
  g)4(3-5y)+11-3y=0 (Soluție)
  h)(y-3)(2y-5)-4(y-2)=2(y-1)^2-12 (Soluție)
 5. a) 5(8x-1)-7(4x+1)=19-8(7-4x) (Soluție)
  —————————————————————————–
  Rezolvare:
  5(8x-1)-7(4x+1)=19-8(7-4x)
  40x -5 -28x -7 = 19 - 56 + 32x
  40x - 28x - 32x = 19 - 56 + 5 + 7
  -20x = -25 / \cdot (-1)
  20x = 25
  x ={25 \over 20}
  x ={5 \over 4}
  —————————————————————————–
  b) 2y -(3y-60)-(4y-37)=57 (Soluție)
  c) 2z-5-(8z+5(6-z))=3z+9 (Soluție)
  d){{2(m-3)} \over 5} = {{3-m} \over7} (Soluție)
  e)p-(3-{{2p} \over3}) = {{3p} \over 2} (Soluție)
  f) {{2} \over {3}}(a-3) -{{5} \over {8}}(a-2)={{9-5a} \over 7} (Soluție)
  g) {{6k-1} \over 4} = {0,4({5 \over 6} +5k)} (Soluție)
  h) {3 \over 4}({2 \over 3}n - {5 \over 3})-0,3n={n \over 2} - 2 (Soluție)
  i){2 \over 3}(5x -9)-(x-10)={3 \over 2} (7x -9) (Soluție)
  j){{3x} \over 4} - (1,5 -x)=4+{{5x} \over 6} (Soluție)
 6. a) {{x-1} \over 7} + {{3x +1} \over 5} =6 (Soluție)
  —————————————————————————–
  Rezolvare:
  {{x-1} \over 7} + {{3x +1} \over 5} =6 / \cdot 35
  35 \cdot {{x-1} \over 7} +35 \cdot {{3x +1} \over 5} =35 \cdot 6
  5(x-1) + 7(3x +1) = 210
  5x - 5 + 21x + 7 = 210
  5x+21x=210 + 5 -7
  26x = 208
  x = {208 \over 26}
  x = {104 \over 13}
  x=8
  —————————————————————————–
  b) {{11-2x} \over 12} + {{5+4a} \over 15} = 1{1 \over 2} (Soluție)
  c) {{3x+41} \over 2} - {{x-3} \over 5} - {{9-2x} \over 6} =0 (Soluție)
  d) x - {{x-1} \over 3}-{{2x-5} \over 5} + {{x+8}\over 6} = 7 (Soluție)
  e) {{4x}\over 3} - 17 + {{3x-17} \over 4} = {{x+5} \over 2} (Soluție)
  f) x + {{2x-7} \over 2} - {{3x+1} \over 5} = 5 -{{x+6}\over 2} (Soluție)
  g){{3(1,2-x} \over 10} - {{5+7x} \over4} = x -{{9x+0,2} \over 20} -{{4(13x-0,9) \over 5} (Soluție)
  h){{3(x-11)} \over 4} = {{3(x+1) \over 5} - {{2(2x-5)} \over 11} (Soluție)
  i) {{2(5x-2)} \over 9} - 17 = {{4(23-2x)\over 5} - {{11x +1} \over 3} (Soluție)
  j) {{8(x+10) \over 15} - 24{1 \over 2} = {7x \over 10} - {{2(11x -5)} \over 5} (Soluție)
 7. a) (x+5)(x+2) - 3(4x-5)=(x-5)^2 (Soluție)
  —————————————————————
  Rezolvare:
  (x+5)(x+2) - 3(4x-5)=(x-5)^2
  x^2 +2x +5x +10 -12x + 15 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2
  x^2 +2x +5x +10 -12x + 15 = x^2 - 10x + 25
  x^2 - x^2+ 2x +5x -12x +10x = 25 - 10 -15
  5x = 0
  x = {0 \over 5}
  x = 0
  —————————————————————
  b) (x+1)^2-(x-4)^2 =5 (Soluție)
  c) 2x^2+(x-5)^2-2(x-7)^2 = (x+6)^2-2(3x+72,5) (Soluție)
  d) (6x-3)(2x+1)-5(2x+1)^2+(3x-1)^2=(x-1)^2 (Soluție)
  e) (x+5)^2-48=(x-1)^2 (Soluție)
  f) (x+8)(8-x)=96 - (x+4)^2 (Soluție)
  g) -0,5(0,02x-0,14)-(x-0,02)(0,1-0,5x)=2x(0,25x - 0,05) (Soluție)
  h) (x - 0,4)^2 - (x+0,4)(x-0,4)=0,1 (Soluție)
  i) (0,6x-5)^2-(1,5-x)^2 + (0,8x)^2=-1,25 (Soluție)
  j) 0,9(3x+16)-2=5(3+0,8x) (Soluție)
  k) 36 - 3(13,4-7x)=11,2(5x-1) (Soluție)
 8. a) x - {{{{x \over 2} - {{3+x}\over 4}} \over 2} =3 - {{(1-{{6-x} \over 3}) \cdot {1 \over 2}} \over 2} (Soluție)
  b) {{8x-3} \over18} + {{x - {1 \over 2}} \over 10 }=3{1 \over 20} (Soluție)
  c) {11 \over 4} - {{x-{{1+x} \over5}} \over3} = {{2x +{{10-7x} \over 3}} \over 2} (Soluție)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *